ขอใบอนุญาตชิงโชค หรือการจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค บริการขอใบอนุญาตชิงโชค ขออนุญาตชิงโชค
จับฉลากชิงโชค ขอใบอนุญาตจับรางวัลชิงโชค ขออนุญาตจับฉลาก ขออนุญาตแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค

บริการงานด่วน !!!


บริการ / Service

บริการขอใบอนุญาต
ชิงโชค จับรางวัล
มอบรางวัล

บริการเปิดระบบ
SMS/USSD
เพื่อชิงโชค

บริการพิมพฺชิ้นส่วน/คูปอง
เพื่อจับฉลาก งานพิมพ์ประกอบการ
จับรางวัลและ งานสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

บริการเสริม ระบบชิงโชคออนไลน์แบบครบวงจร

ทีมงานพร้อมให้บริการ รับผลิตงาน พร้อมขอใบอนุญาตชิงโชค จับรางวัล มอบรางวัล

Facebook
Lucky Draw
Service

Website
Lucky Draw
Service

Application
Lucky Draw
Service

Line
Lucky Draw
Service

ให้คำปรึกษา และบริการด้านการตลาดของสินค้า
ด้วยวิธีการชิงโชค อย่างครบวงจร
ข้อมูลงานบริการทั้งหมด

บริการโรงพิมพ์ออนไลน์

โรงพิมพ์ออนไลน์คุณภาพดี | ผลิตชิ้นงานคุณภาพ | รวดเร็ว | ประหยัด

ใบปลิว

แผ่นพับ

สมุด / นิตยสาร

ถุงกระดาษ

นามบัตร

โปสการ์ด / การ์ดอวยพร

สติ๊กเกอร์

การ์ดต่างๆ

Bangkok Reward จะดำเนินการ ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา จนกระทั่งจบการจัดกิจกรรมชิงโชค
เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

  • 095 464 1796
  • 092 829 9864
  • 097 424 9653
ข้อมูลงานบริการทั้งหมด

ข้อกฏหมาย

ผู้ใดจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อน
ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไปจนถึง 2,000 บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
และต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

การเตรียมตัวขออนุญาตชิงโชค

กำหนดวิธีการเล่น กติกา

วันที่เริ่ม-สิ้นสุด กิจกรรม
วัน เวลา สถานที่จับรางวัล

รายละเอียดของรางวัล
(จำนวน/มูลค่าต่อรางวัล
และมูลค่ารวมทั้งหมด)

ตัวอย่างวิธีการเล่น และ ข้อกฏหมายทั้งหมด

ผลงานที่ผ่านมา

ผลงานทั้งหมด

ลูกค้าของเรา

ลูกค้าทั้งหมด

รับพิมพ์ฉลากจับรางวัลชิงโชคแบบครบวงจร

รับพิมพ์ฉลากจับรางวัลชิงโชคแบบครบวงจรสลากชิงโชค, สลากจับรางวัล,
ชิ้นส่วนสลากจับรางวัลชิงโชค, ปริ้นสลากจับรางวัล, พิมพ์สลากจับรางวัล, ชิ้นส่วนจับฉลาก, พิมพ์ชิ้นส่วนสลาก

การจับรางวัลชิงโชค กฏหมายระบุให้การจับรางวัลชิงโชคสามารถทำได้ 2 วิธี คือ

1.จับจากชิ้นส่วนของสินค้า หรือบัตรสมนาคุณ หรือบัตรอื่นๆ
2.พิมพ์/ปริ้นข้อมูลของผู้เล่นลงบนชิ้นส่วนสลากแล้วนำมาจับรางวัล/จับสลากเช่น ผู้เล่นร่วมกิจกรรมลงทะเบียนผ่าน
Line/Facebook/Website จากนั้นผู้จัดกิจกรรมก็พิมพ์/ปริ้น ข้อมูล ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์
ลงบนชิ้นส่วนสลาก แล้วรวบรวมมาจับตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

ขั้นตอนการออกแบบ และผลิตฉลากจับรางวัลชิงโชค

รวบรวมข้อมูลผู้ร่วม
กิจกรรมชิงโชค
เช่น ชื่อ-สกุล, เบอร์โทร

ใส่ข้อมูลทั้งหมด
มาในรูปแบบตาราง Excel

ส่งไฟล์ดังกล่าวมาที่
[email protected]

Bangkok Reward จัดพิมพ์ชิ้นส่วน
สลากชิงโชคพร้อมส่งมอบ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ข้อมูลฉลากจับรางวัลทั้งหมด